Skip to content

Стенограми от NOHATE

В рамките на проекта NO HATE BG БХК и партньорската организация Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ организират публични дискусии , в 11 региона – Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Кърджали, Разград, Сливен, Шумен.Темата на дискусиите е : „NO HATE BG – Заедно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“.

Крайната цел на регионалните форуми  е консолидирането на усилията на публичните институции и гражданския сектор в противодействието на престъпленията  от омраза чрез повишаване на чувствителността на държавата и на обществото. Форумите ще представят преглед на международните препоръки към България за промяна на националното законодателство и практиките.

Фокусът на заключителната национална кръгла маса в София е да обобщи резултатите от дейностите по проекта и да представи изготвените анализи в рамките на проекта.