Skip to content

За проекта NO HATE BG

Този проект е покана за съучастие в защита на малцинствата – роми, турци, евреи, мюсюлмани, ЛГБТИ, мигранти и противодействие на нетолерантността и престъпленията от омраза.

Име на проекта: „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза

Продължителност: 1 ноември 2018 – 28 февруари 2020

Проектът „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“ е съфинансиран от Европейския съюз. Изпълнява се от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет (БХК) и партньори: Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе и Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция.

Цели

  • Да провокира задълбочена дискусия за необходимостта от ефективни механизми за по-бърза и единна реакция, за по-голяма решителност в действията и за преодоляване на инертността в защита на малцинствата, с акцент върху превенцията и противодействието на престъпленията от омраза.
  • Да засили капацитета на отговорните държавни институции и на неправителствения сектор, да сподели добри практики в противодействие на престъпленията от предразсъдъци, ксенофобията и други форми на нетолерантност от опита на България и Швеция.
  • Да насърчи сътрудничеството и да повиши взаимното доверие между държавата, гражданското общество и засегнатите общности, в унисон с препоръките на международните органи към България.
  • Да повиши нетърпимостта към престъпленията от омраза и нетолерантност, като ги направи по-видими за обществото.

Ключови думи

Защита на малцинствата, роми, турци, евреи, мюсюлмани, ЛГБТИ, мигранти, престъпления от омраза.

Дейности

Обмяна на опит

Обменът на опит и добри практики в Швеция за 10 представители от България е съществен етап от проекта. От 24 до 29 март 2019г. 10 представители на български държавни институции и на граждански организации, с ключова роля в защита правата на малцинствата, в правораздаването и в противодействието на дискриминационното насилие и престъпленията от омраза, бяха в Швеция. Работното посещение в Стокхолм бе организирано от партньорската организация Сivil Rights Defenders (CRD) Швеция. Разходите за пътуването бяха поети изцяло от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020). Основната цел бе да се стимулира партньорството между държавата и неправителствения сектор в превенция и противодействие на престъпленията от омраза през опита на Швеция.

Сivil Rights Defenders (CRD) Швеция изготви програмата на посещението за 10-те представители на България (6 представители на държавните институции и 4 представители на НПО), която даде възможност на участниците да се запознаят с опита на Швеция в справяне с престъпленията от омраза. по време на срещите  в Стокхолм  пред българските участници бе представена  работата на няколко ключови институции за скандинавската страна: Министерството на правосъдието, полицията, Националния съвет за превенция на престъпността (BRÅ), както и  практиката на съда и адвокатурата. Българските представители имаха възможност да научат как институциите в Швеция работят индивидуално и в сътрудничество помежду си и с гражданските организации.

Публични дискусии

Друг акцент сред дейностите по проекта NO HATE BG e провеждането на серия ОТ ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ„NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“ – 11 регионални и 1 национална, организирани от БХК и партньорската организация в България – Амалипе. Регионалните срещи са в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Кърджали, Разград, Сливен, Шумен. Националната дискусия е в София.

Фокусът на регионалните кръгли маси е консолидиране на усилията по места в противодействието на престъпленията от омраза чрез повишаване на чувствителността на държавните институции и обществото, чрез преглед на международните препоръки към България по темата и анализ на съдебната практика и необходимата промяна на националното законодателство.

Преглед на международните препоръки към България

Фокусът на заключителната национална кръгла маса в София ще е да обобщи резултатите от дейностите по проекта и да представи изготвените анализи в рамките на проекта, вкл.  прегледа на международните препоръки и обзорния доклад за България.

Международният проект „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“ е  с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция и Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе.

Проектът е съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020)

Доклади

Престъпления, подбудени от предразсъдъци

BIAS – Motivated Crimes Summary Of The Bulgarian Legislation And Case-law

Малцинствата в България – лесни за омраза

Партньори