Skip to content

Още ресурси

Amnesty International (EN)

“Пропускайки същественото: Липса на адекватно разследване на престъпления от омраза в България” – Доклад на “Amnesty International”

Ром Ромеса

На 14 юни 2019 неправитетелствената мрежа Ром Ромеса изпради и до БХК \”Извънреден кризисен доклад Роми 2012 – 2020\”:

Сериозно притеснени от събитията, развиващи се в България по отношение на ромите от началото на тази година до момента, поднасяме на Вашето внимание Извънреден кризисен доклад за положението на ромите в Р България /2012 – 2020/.

Силно се надяваме и дълбоко вярваме, че този документ ще провокира две действия от страна на взимащите решения в държавата:

  1. Осъществяване на задълбочен държавен мониторинг на реализираните политики за интеграция на ромите във връзка с изтичащия програмен период.
  2. Стартиране на реформа на държавната политика за интеграция на ромите, която да доведе до постигането на нов обществен консенсус и нов тип интеграционни политики в услуга на всички български граждани, независимо от техния етнически, верски и социален произход.

European Union Agency for Fundamental Rights (Еn)

Доклади (EN)

Fundamental Rights Report 2019

Second survey on discrimination and hate crime against Jews in EU Member States – Technical report

Improving the recording of hate crime by law enforcement authorities. Key guiding principles (Dec 2017)