Skip to content

Форуми по NOHATE

В рамките на проекта NO HATE BG БХК и партньорската организация Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе организират публични дискусии в 11 региона – Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Кърджали, Разград, Сливен, Шумен, на тема : „NO HATE BG Заедно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“. Заключителната национална кръгла маса в София ще обобщи резултатите от дейностите  в рамките на проекта.

Крайната цел на  форумите е консолидиране на усилията на публичните институции и гражданския сектор в превенцията и в противодействието на престъпленията  от предразсъдъци чрез повишаване на чувствителността на държавата и на обществото. Форумите ще представят преглед на международните препоръки към България за промяна на националното законодателство и съдебните практики.

Регионални форуми

Регионалните форуми „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на  престъпленията от омраза“ се организират в две части: панелна дискусия и работна среща.

В първата част – панелната дискусия, експерти от гражданския сектор и от академичните среди представят основните проблеми, свързани с дискриминационното насилие и противодействието на престъпленията от омраза, международните и  европейските стандарти, както и последните препоръки на международни организации към ключови държавни органи в България относно защитата на малцинствата, вкл. от престъпления от омраза,  и начините за предприемане на ефективни мерки за защита на правата на всички, които живеят на територията на страната.

След панелната дискусия представителите на местните власти и органи, на среща в работен формат, обобщават специфичните регионални проблеми и решенията за превенция и противодействие на престъпленията от омраза. Представят се актуалната ситуация в региона, случаи на престъпления от омраза, както и реакцията на българските власти към престъпленията от омраза и съответствието й с международните и европейските стандарти.

В регионалните работни срещи участват представители на  институциите по места – общинската и областната администрация, Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, ОДМВР, териториалните прокуратури и съдилища.

Регионалните форуми се осъществяват в рамките на международен проект, финансиран от Европейския съюз, с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция и Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе.

Национална заключителна кръгла маса

Заключителният форум  в София ще обобщи резултатите от дейностите по проекта и ще представи изготвените анализи, включително и обзорния доклад за България.

Националният форум: „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на  престъпленията от омраза“ ще е в две части: панелна дискусия и работна среща.

В първата част – панелната дискусия, експерти от гражданския сектор и от академичните среди ще представят основните проблеми, свързани с дискриминационното насилие и противодействието на престъпленията от омраза, международните и с европейските стандарти, както и последните препоръки на международни организации към ключови държавни органи в България относно защитата на малцинствата.

След панелната дискусия представителите на националните власти и органи, заедно с представители на европейските институции и международни организации, на среща в работен формат, ще обобщят специфичните проблеми и решения за превенция и противодействие на престъпленията от омраза в България – актуалната ситуация, случаи на престъпления от омраза, както и реакцията на българските власти към престъпленията от омраза и съответствието й с международните и европейските стандарти.

Националният форум в София е в рамките на международен проект, финансиран от Европейския съюз, с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция и Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе.