Skip to content

Кампании по NOHATE

Гражданска подписка

ДО

г-жа Диана Ковачева,
Омбудсман на Република България

Копие до:
г-жа Цвета Караянчева,
Председател на Народното събрание на Република България
г-н Бисер Петков,
Министър на труда и социалната политика
г-н Здравко Димитров,
Областен управител на гр. Пловдив
г-н Иван Тотев,
Кмет на община Пловдив
Димитър Иванов,
Кмет на община Марица
г-н Димитър Тосев,
Кмет на село Войводиново

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

по повод принудителното изселване на жители от ромската махала в село Войводиново на 6 януари 2019 г. и неспазените привременни мерки, разпоредени от Европейският съд по правата на човека на 24 април 2019 г.

Уважаема г-жо Ковачева,

Ние, долуподписаните граждани на Република България, не сме съгласни с действията на държавата по принудителното изселване на повече от 100 души от единствените им домове в ромската махала в село Войводиново, на 6 и 7 януари 2019 г. Семействата остават без дом и до днес. Сред тях са 22 деца, възрастни хора и хора с увреждания.

Европейският съд по правата на човека в Страсбург определи на 24 април 2019 привременни мерки на българското правителство, по силата на чл. 39 от Правилника на Съда, по отношение на 16 лица, роми, жители на с. Войводиново, община Марица. Тези лица са част от общо 55 лица от Войводиново, жалбоподатели по делото „Пакетова и други срещу България“ (жалба № 17808/19).

Българската държава все още не е изпълнила ангажимента си към Европейския съд и не е настанила в алтернативни жилища бездомните семейства от Войводиново.

По данни на една от жалбоподателките – Ганка Огнянова, тя и децата й напускат дома си в нощта на 06.01.2019г., в страх и паника. Разбрали са, че към махалата идва разгневена група. Чули викове и заплахи на дошли в махалата участници в започналия по-рано същата вечер протест в с. Войводиново: “Смърт на циганите“. Семейството е подслонено през нощта срещу 07.01.2019г. в една от стаите на едноетажна тухлена постройка без ток, вътрешна тоалетна и течаща вода в квартал „Столипиново“, в гр. Пловдив. Семейството живее и до днес (13.10.2019 г.) в кв. Столипиново, на метри от едно от сметищата в квартала, заедно с шестте си деца, сред които и бебе на пет месеца – без вътрешна тоалетна и течаща вода.

Сред прокудените е и семейството на деветмесечния Наско, с родители Асен Насков Пакетов и Гюрга Петранова Пакетова.

След прогонването им къщите на ромите са вандализирани, три от тях са подпалени и разрушени, с което местните хора дават ясен знак, че прогонените семейства не са желани в село Войводиново.

Наказателните акции срещу цели ромски общности, заради деянията на отделни техни представители, са незаконни и неприемливи за правовата държава. Смятаме, че ако това се допусне днес, утре всеки български гражданин може да бъде потърпевш от подобни действия на държавата и прогонен от дома си по признак или характеристика, свързани с етническа, расова или религиозна принадлежност.

Като член на Съвета на Европа и на Европейския съюз България е подписала спогодби, свързани с правата на човека, сред които е неприкосновеността на жилището, правото на личен и семеен живот и защитата от нечовешко и унизително отнасяне.

На Вашето внимание прилагаме гражданска подписка за съдействие по казуса със семействата от Войводиново, които очакват разрешаване на жилищните си проблеми, с което ще покажете на българското общество, че всеки български гражданин, независимо от своя пол, религиозна или етническа принадлежност, има равни права в демократичната ни държава.

С подписите си призоваваме българската държава да изпълни разпоредените от Европейския съд привременни мерки за алтернативно настаняване на бедстващите семейства от село Войводиново, община Марица, област Пловдив.

Можете да я подпишете тук.