Проведе се Регионална застъпническа среща в Разград

Стереотипите и предразсъдъците – основа за негативни нагласи на част от обществото към хора в […]