Предстои серия от застъпнически срещи, посветени на нетолерантността, речта на омразата и престъпленията, подбудени от предразсъдъци

Пет регионални и три национални застъпнически срещи ще обсъдят с публични власти проблемите с прояви […]