Прояви на дискриминация спрямо етническите общности – във фокуса на Регионална застъпническа среща във Видин

На срещата, проведена на 17 април 2024, бяха представени находки от Регионалната оценка на проблеми, […]