Skip to content

Форуми по EQUALTOGETHER

Регионални форуми

Пет регионални семинара, под този наслов, ще организират Българският хелзинкски комитет, сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие.

ВИДИН – 8-9 ЮНИ 2023г.

РАЗГРАД – 06-07 ЮЛИ 2023г.

КЮСТЕНДИЛ – 13-14 ЮЛИ 2023г.

СЛИВЕН – 18-19 СЕПТЕМВРИ 2023г.

БУРГАС – 20-21 СЕПТЕМВРИ 2023г.

ЦЕЛ:

Да се предложи на вниманието на участниците:

  • своебразен калейдоскоп на национални и международни стандарти за противодействие на прояви на нетолерантност[1]
  • основни находки от Регионални оценки, направени в рамките на проекта, на разпространени проблеми в региона, свързани с прояви на нетолерантност, дискриминация, реч на омразата и престъпления от предразсъдъци [2]

 Ще бъде представена и публичната платформа „ЕQUAL TOGETHER“ https://www.equal.bg/ за регистриране и докладване на инциденти от омраза. Платформата е създадена с цел да покрие широк кръг от ситуации, участници в инциденти, предизвикани от предразсъдъци. Тя е създадена, за да обслужва всички информационни, статистически и аналитични нужди, включително докладването на обобщената информация за регистрираните инциденти пред ОССЕ.

Семинарите ще са и опит за създаването и подкрепата на неформална Коалиция за докладване на престъпления от предразсъдъци

КОГО КАНИМ?

Намерението ни е да обсъдим с представители на НПО и местните власти  най-разпространените случаи на нетолерантност, дискриминация и предразсъдъци, както и механизмите на националното и европейското антидискриминационно законодателство. За участие каним представители на локални граждански организации, на общинските власти и на регионалните структури на държавни институции.

ОЧАКВАНЕТО:

В семинарите да се включат освен неправителствени организации / лидери и експерти / представители на регионалните структури на министерствата, представители на общинската власт, представители на областната администрация. Очакването ни е да повишим капацитета на участниците, но и да чуем повече гледни точки за приложимостта на най-доброто към условията на регионалния контекст в противодействието на проявите на нетолерантност. Крайната цел е заедно да обобщим препоръки как властите и НПО по места, които да могат  по-ефективно да си взаимодействат срещу прояви на нетърпимост.

КОНТЕКСТЪТ:

В началото на 2023 г. Българският хелзинкски комитет (БХК) в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование и Младежка ЛГБТ организация Действие. започнаха работа по проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци “(EQUALTOGETHER). Проектът се подкрепя от Европейския съюз и поставя особен акцент върху речта на омразата и престъпленията от омраза (повишена осведоменост за новите стандарти на ЕСПЧ в борбата с политическата реч на омразата срещу малцинствата). Включва Ad hod застъпничество пред публичните власти, инициирано от организациите на засегнатите общности, в отговор на случаи на нетърпимост и кампания за повишаване на осведомеността относно престъпления от предразсъдъци /подобряване на докладването на случаи на нетолерантност. Проектът започна с изготвянето на регионални оценки на предизвикателствата пред уюзвими групи в пет региона: Видин, Кюстендил, Сливен, Разград и Бургас. Бе разработен и Обучителен пакет от пет анализа на национални и европейски стандарти и политики, насочен към представители на НПО, обществени лидери и власти. Очакваните резултати са: повишен капацитет на уязвимите групи, граждански организации и обществени лидери: в използване на механизмите на националното и европейското антидискриминационно законодателств; в реагирането на случаи на дискриминация и реч на омразата, насочена към малцинствата. Сред основните цели на проекта е и създаването на Коалиция за активно докладване на дискриминация, инциденти и престъпления от предразсъдъци чрез специална публична платформа .

Събитията са в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021 – 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет в партньорство със сдружение „Организация ДРОМ“, сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“, Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение, Ромска академия за култура и образование, Младежка ЛГБТ организация Действие.

————————————————————————————————————–

[1] Обучителен пакет „РАВНИ-ЗАЕДНО срещу дискриминацията и предразсъдъците “, Авторски колектив, БХК, 2023, изготвен в рамките на проекта

[2]  Регионални оценки на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и  общности във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци,  в 5 целеви региона: Видин, Кюстендил, Сливен, Бургас, Разград. Петте  анализа са изготвени в рамките на проекта.