Skip to content

Събития и кампании EQUALTOGETHER

В рамките на проекта NO HATE BG БХК и партньорската организация Център за междуетнически диалог и толерантност –  Амалипе организират  публични дискусии, арт интервенции и кампании в страната.

Градски арт интервенции

Регионални форуми

Национален форум

Обмяна на опит