Skip to content

Престъпления от предразсъдъци

Проблемът с разпознаването, разпространението, законодателството и практиката за борба с престъпленията, подбудени от предразсъдъци в България, е изключително сериозен. Той засяга голям брой уязвими хора, които стават жертви на разнообразни форми на престъпна дейност, мотивирана от различни по вид и дълбочина предразсъдъци.

Престъпленията, подбудени от предразсъдъци, са умишлени деяния, които увреждат сериозно обществените отношения и са извършени със специфичен мотив, свързан с предразсъдък спрямо определени характеристики на жертвата. Те са известни още като „престъпления от омраза“. Омразата може да е свързана с расата, етническата принадлежност, религията, сексуалната ориентация или някоя друга характеристика на жертвата.

Извършителят привижда в жертвата не толкова конкретния човек, а представителя на омразния му етнос.

Тези престъпления достигат рядко до вниманието на правоприлагащите органи, а когато достигнат, остават много често ненаказани.

\”NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и в противодействие на престъпленията от омраза“, съфинансиран от Европейската комисия. Изпълнява се от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет (БХК) и партньори: Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе и Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция, от 1 ноември 2018г.

Данните са изведени от Доклада „Престъпленя, подбудени от предрасъдъци“, изготвен от Диляна Ангелова и Красимир Кънев – БХК.