Бежанците в България – затвор, вместо закрила

Бежанците заслужават закрила, не затвор В България, в нарушение на международното и вътрешното законодателство, властите […]