Skip to content

Международен обмен, Стокхолм

Стокхолм

Българският хелзинкски комитет покани представители на държавната администрация и партньори (10 участници) да се включат в международен обмен в рамките на проекта „NOHATEBG“, с фокус  защитата на малцинствата и предотвратяването на престъпленията от омраза, съфинансиран от Европейската комисия. Изпълнява се от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет(БХК) и партньори: Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе  и Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция, от 1 ноември 2018г.

С този проект консорциумът от неправителствени организации, подкрепен от Европейската комисия, цели:

  • Да провокира задълбочена дискусия за необходимостта от ефективни механизми за по-бърза и единна реакция, за по-голяма решителност в действията и за преодоляване на инертността в областта на защитата на малцинствата, с акцент върху противодействието на престъпленията от омраза.
  • Да засили капацитетът на отговорните държавни институции и на неправителствения сектор, да сподели добри практики в противодействието на престъпленията от омраза, ксенофобията и други форми на нетолерантност от опита на  България и Швеция.
  • Да насърчи сътрудничеството и да повиши взаимното доверие между държавата, гражданското общество и засегнатите общности, в унисон с препоръките на международните органи  към България.
  • Да повиши нетърпимостта към престъпленията от омраза и нетолерантност, като ги направи по-видими за обществото.

Обменът на опит и добри практики в Швеция за 10 представители от България бе съществена част от реализацията на партньорския проект . Участваха държавни органи и представители, с ключова роля в защита правата на малцинствата, в правораздаването и  в противодействието на дискриминационното насилие и престъпленията от омраза. Основната цел на тази проектна дейност бе да засили капацитета на държавните институции и на гражданското общество и да стимулира партньорството между  държавата и неправителствения сектор в превенцията на престъпленията от омраза в отговор на препоръките на международните институции към България. Работното посещение в Стокхолм бе организирано от партньорската организация Сivil Rights Defenders (CRD)Швеция, в периода 24 – 29 март 2019г. Разходите  за пътуването  се поемат изцяло от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020).

CRD  изготви програмата  на посещението за представителите на България (6 представители на държавните институции и 4 представители на НПО),  която ще даде възможност на участниците да се запознаят с опита на Швеция в справяне с престъпленията от омраза. Обменът на опит в Стокхолм ще  включва и запознаване на българските  участници с работата на няколко ключови институции в скандинавската държава, в това число: Министерството на правосъдието, полицията, Националния съвет за превенция на престъпността (BRÅ), както и с практиките на  съда и адвокатурата. Българските представители ще имат възможност да научат как тези институции работят индивидуално и в сътрудничество помежду си и с гражданските организации.

Международният проект „NOHATEBG: Заeдно в защита на малцинствата и превенция на престъпленията от омраза“ е  финансиран от Европейската комисия, с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Сivil Rights Defenders (CRD) – Швеция и Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе.